Välkommen till Kognitiva gruppen!

Vi är legitimerade, auktoriserade psykoterapeuter med lång erfarenhet av kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT).

Mottagningen ligger centralt i Stockholm med tillgång till goda kommunikationer.

Vi arbetar med:

- Depressionstillstånd
- Ångesttillstånd
- Fobier
- Stress- och utmattningstillstånd
- Relationssvårigheter
- Kriser i livets olika skeden
- Sorgearbete
- Reaktioner i samband med kroppslig sjukdom
- Psykosomatiska tillstånd
- Sömnproblem

Vi erbjuder också:


- Handledning
- Konsultation
- Coaching
- Föreläsningar
- Utbildningsterapier
- Mottagningen har tillgång till medicinsk och psykiatrisk konsultation.