Heléne Karlsson Eklundh

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut. Lärar- och handledarutbildning.

Handleder personal inom olika psykiatriska verksamheter, primärvård, företagshälsovård samt utbildningshandledning
och undervisning. Har arbetat som leg. psykoterapeut sedan
2000 med vuxna. Har genomgått instruktörsutbildning i MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) och leder kurser i mindfulness. Även engelsk- och spansktalande.

Tfn: 070-482 61 10 helene.karlsson.eklundh@kognitivagruppen.se