Hur går terapin till?

Innan terapin påbörjas rekommenderar vi att patient och
terapeut träffas för ett bedömningssamtal. Syftet är att
patienten och terapeuten skall bilda sig en uppfattning om
hur det skulle vara att samarbeta i en terapi. Det handlar om ”personkemi”, d.v.s. sådant som har med tillit och förtroende att göra.

Patienten skall få tid att beskriva sitt problem och hur behovet
av hjälp ser ut. Terapeuten kan bilda sig en uppfattning om patientens problem och sina möjligheter att hjälpa patienten.

Ibland krävs mer än ett bedömningssamtal innan patient och terapeut kan ta ett beslut om att påbörja en terapi. Därefter formuleras målsättningen för terapin.

Hur lång tid tar terapin?

Det beror på bakomliggande problematik och de mål man vill uppnå. Ibland kan man behöva revidera målsättningen under terapins gång. Antalet sessioner kan därför variera. Varje terapisession är runt femtio minuter. Det vanligaste är att man i början av terapin träffas tätare och glesare efterhand.
Ofta har man uppföljningssessioner innan terapin helt avslutas.

För att hålla terapiprocessen igång mellan sessionerna och
för att kunna tillämpa det som man arbetat med ges ofta hemuppgifter.