Länkar

Nedan har vi samlat en rad länkar som kan vara intressanta för dig
som vill veta mer om KBT.

- Sfkbt (Svenska Föreningen För Kognitiva Och Beteendeinriktade Terapier)
- Btf (Beteende Terapeutiska Föreningen)
- SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)
- Vårdguiden

Patientföreningar

- Ananke (Svenska OCD-förbundet Ananke)
- Balans (Patient/anhörigförening för drabbade av depressionssjukdomar)
- ÅSS (Svenska Ångestsyndrom Sällskapet)