Vad innebär legitimation?

Legitimation är det viktigaste beviset på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Den anger att
en person står under samhällets tillsyn och har godkänts
för yrkesutövning inom sitt område med hänsyn till kunskaper
och personliga egenskaper.

Den kan ses som en slags varudeklaration - som patient skall man känna sig trygg i kontakten med någon som är legitimerad. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.
Vad innebär auktorisation?

Auktorisation innebär att psykoterapeuten är legitimerad
kognitiv psykoterapeut och medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) samt auktoriserad av föreningen.

Det innebär att utbildningen i kognitiv psykoterapi skett vid av föreningen godkända läroanstalter.