Stina Vos

Socionom, leg. psykoterapeut.

Arbetat med psykoterapi sedan 2000. Tidigare varit
verksam inom akutsjukvård och primärvård i Stockholm, med mångårig erfarenhet av akuta kristillstånd, kroppsrelaterade sjukdomar och psykosocial problematik. Tar utöver
psykoterapier gärna emot uppdrag som gäller handledning, utbildning och föreläsningar för personal inom somatisk vård, primärvård och företagshälsovård.

Tfn: 070-747 12 30 stina.vos@kognitivagruppen.se