Tuula Såltin

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Lärar- och handledarutbildning.

Handledare vid Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi. Handleder personal inom psykiatri, alkohol- och missbruk, primärvård och socialtjänst. Har mångårig erfarenhet som psykoterapeut med ungdomar och vuxna, även finsktalande.

Tfn: 070-775 12 37 tuula.saltin@kognitivagruppen.se